ORGANIZÁCIA
ZODPOVEDNOSTI
VÝROBCOV

Zabezpečujeme kolektívne plnenie Vašich
povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch.
OZV ELEKOS už aktuálne zabezpečuje plnenie povinností v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch pre viac ako 600 svojich zmluvných členov.