search

ORGANIZÁCIA
ZODPOVEDNOSTI
VÝROBCOV

Zabezpečujeme kolektívne plnenie Vašich
povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch.