ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Našim členom zostáva iba jediná povinnosť a tou je predať čo najviac. Ohlásiť nám to v kvartálnom hlásení a všetko ostatné splníme za nich my.
Základné info

Elekos je neziskové združenie právnických osôb

Základné informácie

Elekos na základe zmluvy zabezpečuje pre svojich členov kolektívne plnenie všetkých povinností ohľadom nakladania s elektrozariadeniami a elektroodpadom, obalmi a neobalovými výrobkami, batériami a akumulátormi. Všetky tieto povinnosti vyplývajú zo zákona o odpadoch, ktorým boli do slovenskej legislatívy implementované Európske smernice z predmetnej oblasti. V zmysle legislatívnych zmien bola združeniu Elekos udelená autorizácia na výkon činnosti Organizácie zodpovednosti výrobcov.

Všetko pod jednou strechou

Elekos bol založený v roku 2007 spoločnosťami Haker, Hilti, Makita a Narex Slovakia. Pre našich klientov riešime zákonné povinnosti voči vyhradeným výrobkom formou „všetko pod jednou strechou“. Združenie Elekos ponúka komplexnú službu – t.j. zabezpečuje plnenie povinností výrobcov pre všetky kategórie elektrozariadení, obaly a neobalové výrobky a batérie a akumulátory. Združenie Elekos v súčasnosti ponúka svojim členom jednoduchý, transparentný a ekonomicky efektívny spôsob riešenia legislatívnych povinností so zreteľom na základný cieľ – ekologické a environmentálne šetrné nakladanie s elektroodpadom, odpadom z obalov a neobalových výrobkov a použitými batériami a akumulátormi.

Autorizacia_Elekos_OBALY

Autorizácia_OBALY_predĺženie

Autorizacia_Elekos_ELEKTRO

Autorizácia_ELEKTRO_predĺženie

Systémy manažérstva v OZV Elekos sú v zhode s norami ISO

V roku 2022 boli OZV Elekos udelené certifikáty pre systémy manažérstva podľa EN ISO 14001 : 2015 a podľa EN ISO 9001 : 2015 od uznávaného certifikačného orgánu TÜV NORD CERT GmbH. Aj týmto krokom sa OZV Elekos snaží neustále zlepšovať svoje interné manažérske systémy v nasledovných oblastiach:

  • poradenskej a podpornej činnosti v oblasti odpadového hospodárstva
  • plnenie zákonných povinností z hľadiska rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov
  • výkone environmentálnych, propagačných a vzdelávacích aktivít  sa zameraním sa na osvetu v oblasti odpadového hospodárstva
  • manažmente systémov zberu a zhodnocovania odpadov

CERTIFIKÁT EN ISO 14001 : 2015 PRE OZV ELEKOS (SK+AN)

CERTIFIKÁT EN ISO 9001 : 2015 PRE OZV ELEKOS (SK+AN)