search

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Našim členom zostáva iba jediná povinnosť a tou je predať čo najviac. Ohlásiť nám to v kvartálnom hlásení a všetko ostatné splníme za nich my.
Základné info

Elekos je neziskové združenie právnických osôb

Základné informácie

Elekos na základe zmluvy zabezpečuje pre svojich členov kolektívne plnenie všetkých povinností ohľadom nakladania s elektrozariadeniami a elektroodpadom, obalmi a neobalovými výrobkami, batériami a akumulátormi. Všetky tieto povinnosti vyplývajú zo zákona o odpadoch, ktorým boli do slovenskej legislatívy implementované Európske smernice z predmetnej oblasti. V zmysle legislatívnych zmien bola združeniu Elekos udelená autorizácia na výkon činnosti Organizácie zodpovednosti výrobcov.

Všetko pod jednou strechou

Elekos bol založený v roku 2007 spoločnosťami Haker, Hilti, Makita a Narex Slovakia. Pre našich klientov riešime zákonné povinnosti voči vyhradeným výrobkom formou „všetko pod jednou strechou“. Združenie Elekos ponúka komplexnú službu – t.j. zabezpečuje plnenie povinností výrobcov pre všetky kategórie elektrozariadení, obaly a neobalové výrobky a batérie a akumulátory. Združenie Elekos v súčasnosti ponúka svojim členom jednoduchý, transparentný a ekonomicky efektívny spôsob riešenia legislatívnych povinností so zreteľom na základný cieľ – ekologické a environmentálne šetrné nakladanie s elektroodpadom, odpadom z obalov a neobalových výrobkov a použitými batériami a akumulátormi.

Autorizacia_Elekos_OBALY

Autorizácia_OBALY_predĺženie

Autorizacia_Elekos_ELEKTRO

Autorizácia_ELEKTRO_predĺženie