search
2018

Vzdelávacie aktivity 2018

A máme tu nový rok 2018.

Nezaháľame a začíname s osvetou 9.1.2018. Tento krát začíname v meste Žilina – v MŠ Gaštanova. Do našich aktívnych programov za zapojili detičky od 4 do 6 rokov. Preškolili sme 50 detičiek. Detičky si vypočuli rozprávku o Máčikovi, pomohli mu upratať odpad z lúky a správne ho roztriediť do farebných kontajnerov. Pri skladaní puzzle si zopakovali jednotlivé druhy odpadov, ktoré treba triediť v rámci zberu a to: papier, plasty, sklo, kovy, tetrapaky a biologický odpad. Naučili sa rozdiel medzi papierom a tetrapakom. Deti boli veľmi vnímavé a naučili sa rozdiely v materiáloch.

Aktivita s deťmi v Žiline – Zástraní.

Dňa 10.1.2018 sme navštívili Materskú školu v Žiline – Zástranie. Do našich aktívnych programov za zapojila celá škôlka od najmenších 3 ročných až po 6 ročných. Preškolili sme 33 detičiek. Detičky si vypočuli rozprávku o Máčikovi, pomohli mu upratať odpad z lúky a správne ho roztriediť do farebných kontajnerov. Pri skladaní puzzle si zopakovali jednotlivé druhy odpadov, ktoré treba triediť v rámci zberu a to: papier, plasty, sklo, kovy, tetrapaky a biologický odpad. Naučili sa rozdiel medzi papierom a tetrapakom. Deti boli veľmi vnímavé a veríme, že všetky naučené vedomosti aplikujú do praxe doma a vo svojom okolí…

Aktívny program v Žiline.

Dňa 15.1.2018 sme navštívili Materskú školu v Žiline – Budatíne. Do našich aktívnych programov sa zapojila celá škôlka od najmenších 2,5 ročných až po 6 ročných. Preškolili sme 35 detičiek. Detičky si vypočuli rozprávku o Máčikovi, pomohli mu upratať odpad z lúky a správne ho roztriediť do farebných kontajnerov. Pri skladaní puzzle si zopakovali jednotlivé druhy odpadov, ktoré treba triediť v rámci zberu a to: papier, plasty, sklo, kovy, tetrapaky a biologický odpad. Naučili sa rozdiel medzi papierom a tetrapakom. Deti boli veľmi vnímavé a veríme, že všetky naučené vedomosti aplikujú do praxe.