search

DOKUMENTY

Dokumenty, odkazy, linky a oprávnenia
2017

Vzdelávacie aktivity 2017

Praktické poznatky o odpadoch.

Dňa 19.12.2017 sme navštívili Základnú a Materskú školu Mládežnícku v Púchove. Do našich aktívnych programov za zapojili štvrtáci a naši najmenší z materskej školy. Preškolili sme okolo 105 školákov. Žiaci si zahrali hru – správne vytriedenie odpadov do nádob na triedený odpad. Štvrtáci aj najmenší si vypočuli rozprávku o Máčikovi, pomohli mu upratať odpad z lúky a správne ho roztriediť do farebných kontajnerov. Pri skladaní puzzle si zopakovali jednotlivé druhy odpadov, ktoré treba triediť v rámci zberu a to: papier, plasty, sklo, kovy, tetrapaky a biologický odpad. Naučili sa rozdiel medzi papierom a tetrapakom. Teší nás, keď sa deti naučia nové poznatky a pevne veríme, že tieto vedomosti budú aj praktizovať v dennodennom živote.

Pestrý a aktívny deň. Základná škola Sv. Gorazda, Žilina, 13.12.2017

Dnešný deň sme strávili v ZŠ Sv. Gorazda v Žiline. Preškolili sme 4 triedy, 62 žiakov. Dnes sme mali druhákov a štvrtákov. Program bol opäť veľmi pestrý a žiaci boli veľmi súťaživí. V triedení odpadov je stále čo zlepšovať. Z návštev škôl si odnášame veľa podnetov.

Hlasivky dostali zabrať. Základná škola

Lichardova, Žilina, 11.12.2017 Dnešný deň, resp. naše aktivity, dali našim hlasivkám poriadne zabrať. Preškolili sme 4 triedy, kde spolu bolo 175 žiakov zo Základnej školy Lichardova v Žiline. Preškolili sme prvákov, tretiakov, piatakov a šiestakov. Program bol opäť veľmi pestrý a žiaci veľmi dobre spolupracovali. (Ako vždy…) Žiaci sa pochválili, že odpad triedia, lebo majú vytvorené dobré podmienky, či už doma, alebo aj v škole. Všetci žiaci vedia, že je potrebné odpad triediť a že triedenie je dôležité pre naše životné prostredie….!

Ako odpad lepšie vytriediť – Základná škola Námestie mladosti, Žilina

Dňa 5.12.2017 sme preškolili 5 tried, 86 detí zo Základnej školy Námestie mladosti v Žiline. Aj dnešný deň bol pre nás zaujímavý. Preškolili sme štvrtákov, šiestakov a siedmakov. Program bol pestrý a žiaci veľmi dobre spolupracovali. Odpad triediť vedia, ale stále je čo zlepšovať. Dokonca na školských chodbách sú aj kontajnery na papier, plasty a VKM. Spoločne sme hľadali cestu ako odpad lepšie vytriediť a prečo je dôležité odpad triediť.

Školenie triedenia odpadov: Základná škola –Martinská, Žilina

Dňa 16.11.2017 sme preškolili viaceré triedy –  cca 70 detí zo Základnej školy Martinská v Žiline. Dnes sme to mali pestré. Preškolili sme druhákov, piatakov a siedmakov. Najmladší si zahrali hru – správne vytriedenie odpadov do nádob na triedený odpad a  vypočuli si rozprávku o Máčikovi. Máčikovi pomohli  upratať odpad z lúky a správne ho roztriediť do farebných kontajnerov. Piataci a siedmaci si zahrali hru farebné kocky a viedla sa diskusia o strome voľby. Je len naše rozhodnutie, či odpad triediť budeme alebo nebudeme.

Základná škola –Jarná,

Žilina Dňa 14.11.2017 sme preškolili 4 triedy –  cca 50 detí zo Základnej školy Jarná v Žiline. Žiaci si zahrali hru – správne vytriedenie odpadov do nádob na triedený odpad. Tretiaci aj štvrtáci si vypočuli rozprávku o Máčikovi, pomohli mu upratať odpad z lúky a správne ho roztriediť do farebných kontajnerov. Pre deti sme tentoraz pripravili aj súťaž – kto správne a skôr vytriedi kôš plný odpadu. Je veľmi dôležité aby sme si uvedomili význam triedenia odpadu a kompostovania pre náš život.

EKOTOPFILM – Žilina

Dňa 07.11.2017 sme boli súčasťou filmového programu Junior, v rámci akcie  Ekotopfilmu v Žiline. Pripravili sme pestrý program pre deti z prvého stupňa základných škôl v Žiline. Porozprávali sme im rozprávku o slimáčikovi Máčikovi a jeho živote na čistej a špinavej lúke. Následne sme si spravili súťaž v triedení odpadov. Deti vytriedili všetky odpady, ktoré sme im nachystali. Sme veľmi radi, že sme mohli byť súčasťou takejto peknej akcie.

Hravé vzdelávanie: Materská škola, Dolná Trnavská – Trnové, Žilina

Dňa 26.10.2017 sme preškolili 2 triedy –  cca 37 detí v Materskej škole Dolná Trnavská v Žiline. Detičky z materskej školy si prakticky vyskúšali jednotlivé druhy odpadov a následne ich správne vytriedili do nádob na triedený odpad. V rozprávke o Máčikovi sa deti dozvedeli, že odpad je prekážkou pre máčika a patrí do nádoby na triedený odpad. Nakoniec si deti poskladali drevené puzzle, kde si opäť zopakovali čo patrí do nádob na triedený zber.

Materská škola – Bajzova, Žilina

Dňa 13.10.2017 sme preškolili 2 triedy –  cca 40 detí v Materskej škole Bajzova v Žiline. Detičky z materskej školy si prakticky vyskúšali jednotlivé druhy odpadov a následne ich správne vytriedili do nádob na triedený odpad. V rozprávke o Máčikovi sa deti dozvedeli, že odpad je prekážkou pre Máčika a patrí do nádoby na triedený odpad. Nakoniec si deti poskladali drevené puzzle, kde si opäť zopakovali čo patrí do nádob na triedený zber.

Erasmus exkurzia.

Dňa 27.06.2017 sme boli poctení návštevou študentov z Gymnázia na Hlinskej 29 zo Žiliny. Študenti v rámci projektu Erasmus+ navštívili prevádzku spoločnosti ENVI-GEOS Nitra, kde sme si spoločne pozreli ako sa triedi odpad, ako sa spracúvajú žiarivky s obsahom ortuti a navštívili sme aj kompostáreň v Lužiankach. Študenti získali praktické poznatky, čo sa deje s odpadom po jeho vyzbieraní. Pevne dúfame, že budú šíriť myšlienku triedenia odpadu a kompostovania, pretože to má veľký význam pre život na tejto planéte.

Hravé formy vzdelávania v Materskej škole Považský Chlmec.

Dňa 07.06.2017 sme navštívili Materskú školu Považský Chlmec, kde sme hravou formou preškolili okolo 25 detičiek, ktoré mali vynikajúce vedomosti o triedení odpadov. Detičky z materskej školy si prakticky vyskúšali spoznávanie jednotlivých druhov odpadov a následne ich správne vytriedili do nádob na triedený odpad. V rozprávke o Máčikovi sa deti dozvedeli, že odpad je prekážkou pre Máčika a patrí do nádoby na triedený odpad. Nakoniec si deti poskladali drevené puzzle, kde si opäť zopakovali čo patrí do nádob na triedený zber.

Vzdelávacie hry zamerané na triedenie odpadu v Základnej škole Brodno pri Žiline.

Dňa 2.06.2017 sme navštívili Základnú školu Brodno pri Žiline. Do našich aktívnych programov za zapojili tretiaci, štvrtáci, piataci a šiestaci. Preškolili sme okolo 50 školákov. Tretiaci a štvrtáci si zahrali hru – správne vytriedenie odpadov do nádob na triedený odpad. Štvrtáci si vypočuli rozprávku o Máčikovi, pomohli mu upratať odpad z lúky a správne ho roztriediť do farebných kontajnerov. Pri skladaní puzzle si zopakovali jednotlivé druhy odpadov, ktoré treba triediť v rámci zberu a to: papier, plasty, sklo, kovy, tetrapaky a biologický odpad. Piataci a šiestaci si vypočuli Strom voľby, kde si uvedomili význam triedenia odpadu pre náš život a zahrali si hru farebné kocky – ako odpad správne triediť.

Vzdelávacie hry v Materskej škole Bánová v Žiline.

Dňa 24.05.2017 sme navštívili Materskú školu Bánová v Žiline, kde sme hravou formou preškolili okolo 40 detičiek, ktoré mali veľmi dobré vedomosti o triedení odpadov. Detičky z materskej školy si prakticky vyskúšali jednotlivé druhy odpadov a následne ich správne vytriedili do nádob na triedený odpad. V rozprávke o Máčikovi sa deti dozvedeli, že odpad je prekážkou pre máčika a patrí do nádoby na triedený odpad. Nakoniec si deti poskladali drevené puzzle, kde si opäť zopakovali čo patrí do nádob na triedený zber.

Vzdelávacia aktivita na ZDŠ v Žiline.

Dňa 22.05.2017 sme navštívili Základnú školu Karpatská v Žiline. Do našich aktívnych programov za zapojili štvrtáci a šiestaci. Preškolili sme okolo 100 školákov. Žiaci si zahrali hru – Správne vytriedenie odpadov do nádob na triedený odpad. Štvrtáci si vypočuli rozprávku o Máčikovi, pomohli mu upratať odpad z lúky a správne ho roztriediť do farebných kontajnerov. Pri skladaní puzzle si zopakovali jednotlivé druhy odpadov, ktoré treba triediť v rámci zberu a to: papier, plasty, sklo, kovy, tetrapaky a biologický odpad. Šiestaci si vypočuli Strom Voľby, kde si uvedomili význam triedenia odpadu pre náš život a zahrali si hru farebné kocky – ako odpad správne triediť.