PREČO MY?

Výrobcovia, dovozcovia, distribútori, obce a občania
Prečo my?

Obaly - neobaly - Prečo my?

Prečo my?
  • Sme jediné neziskové združenie založené a riadené výrobcami medzi autorizovanými OZV
  • Sme stabilným a profesionálnym partnerom s dlhoročnou tradíciou (od roku 2007)
  • Zabezpečujeme komplexné plnenie zákonných povinností formou „všetko pod jednou strechou“
  • kladieme dôraz na maximálnu ekonomickú efektivitu vynakladaných finančných prostriedkov, s individuálnym prístupom ku každému zastúpenému výrobcovi
  • Transparentným vedením a dôsledným rešpektovaním princípu nediskriminácie garantujeme všetkým členom rovnocenné a rovnoprávne postavenie
  • V rámci služieb pre našich členov poskytujeme bezplatný legislatívny servis
  • V legislatívnom procese v oblasti odpadového hospodárstva ako aj pri komunikácii s orgánmi štátnej správy a samosprávy presadzujeme vždy záujmy zastúpených výrobcov
  • Dbáme na efektívne zhodnotenie a recykláciu odpadu a spolupodieľame sa tak na ochrane životného prostredia a prírodných zdrojov