PREČO MY?

Výrobcovia, dovozcovia, distribútori, obce a občania
Prečo my

Elektrozariadenia - Prečo my?

Prečo my?
  • Sme neziskové združenie založené a riadené výrobcami
  • V rámci dlhoročného pôsobenia na trhu sme stabilným a profesionálnym partnerom
  • Členom zabezpečujeme komplexné plnenie zákonných povinností formou „všetko pod jednou strechou“
  • Kladieme dôraz na ekonomickú efektivitu a minimalizáciu vynaložených finančných prostriedkov
  • Ku každému klientovi máme individuálny prístup
  • Transparentným vedením a dôsledným rešpektovaním princípu nediskriminácie garantujeme všetkým členom rovnocenné a rovnoprávne postavenie
  • V rámci služieb pre našich členov poskytujeme bezplatný legislatívny servis
  • V legislatívnom procese a pri komunikácii s inštitúciami a orgánmi verejnej správy presadzujeme záujmy výrobcov
  • Dbáme na efektívne zhodnotenie a recykláciu odpadu a spolupodieľame sa tak na ochrane životného prostredia a prírodných zdrojov