PREČO MY?

Výrobcovia, dovozcovia, distribútori, obce a občania
Prečo my?

Batérie - akumulátory - Prečo my?

Prečo my?
  • sme neziskové združenie založené a riadené výrobcami
  • v rámci dlhoročného pôsobenia na trhu sme stabilným a profesionálnym partnerom
  • členom zabezpečujeme komplexné plnenie zákonných povinností formou „všetko pod jednou strechou“
  • kladieme dôraz na ekonomickú efektivitu a minimalizáciu vynaložených finančných prostriedkov
  • ku každému klientovi máme individuálny prístup
  • transparentným vedením a dôsledným rešpektovaním princípu nediskriminácie garantujeme všetkým členom rovnocenné a rovnoprávne postavenie
  • v rámci služieb pre našich členov poskytujeme bezplatný legislatívny servis
  • v legislatívnom procese a pri komunikácii s inštitúciami a orgánmi verejnej správy presadzujeme záujmy výrobcov
  • dbáme na efektívne zhodnotenie a recykláciu odpadu a spolupodieľame sa tak na ochrane životného prostredia a prírodných zdrojov