V rámci edukatívnej činnosti sme zrealizovali už 80 prednášok na skoro 50-tich školách