SLOVENSKÁ LEGISLATÍVA

Zoznam zákonov Slovenskej a Európskej legislatívy
Slovenská legislatíva Európska legislatíva
Slovenská legislatíva

Slovenská legislatíva

Slovenská legislatíva
Aktuálne znenia zákonov, vyhlášok, vládnych nariadení atď., publikovaných v Zbierke zákonov SR nájdete na SLOV-LEX (Právny a informačný portál).

https://www.slov-lex.sk/domov

  1. v zozname si vyhľadajte číslo právneho predpisu a kliknite na »Slov-Lex«,
  2. tam potom kliknite do rámčeka na vyhľadávanie,
  3. zadajte číslo hľadaného predpisu v tvare číslo/rok napr. 79/2015
Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (pdf, 665 kB)

PRÁVNE PREDPISY
79/2015 Z.z. – Zákon o odpadoch a o zmene a doplne… – SLOV-LEX

Act on Waste No 79/2015 (pdf, 2,15 MB) – AJ verzia
ACT ON WASTE

http://www.minzp.sk/files/sekcia-enviromentalneho-hodnotenia-riadenia/odpady-a-obaly/registre-a-zoznamy/act-no-79_2015-on-waste.pdf

Slovenská legislatíva
Európska legislatíva